Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Guasha Helmond verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

Guasha Helmond verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Guasha Helmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het toesturen van een intake formulier
 • Het versturen van een digitale factuur
Hoe lang we gegevens bewaren

Guasha Helmond zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar.

Delen met anderen

Guasha Helmond deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guasha Helmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk@guashahelmond.nl Guasha Helmond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Guasha Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@guashahelmond.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Guasha Helmond kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Berkelstraat 23
Postcode en plaats:                                                           5704 GC Helmond
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:             70806667
Telefoonnummer:                                                              06 1818 3222
E-mailadres:                                                                       praktijk@guashahelmond.nl